Sprawdź organizatora obozu

Wypłata odszkodowania z polisy OC

Porady

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, który jest zarejestrowany w Polsce. Po jakim czasie od zgłoszenia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie?

Zgodnie z przepisami wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni

Są jednak sytuacje, w których wypłata odszkodowania może ulec zwłoce. Jedną z przyczyn, dla których towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić odszkodowanie później, jest brak dokumentów dotyczących okoliczności wypadku. Należy pamiętać, aby zgłaszając szkodę należy podać dane dotyczące nie tylko osoby poszkodowanej, ale także dane sprawcy. Gdy jednak zajdzie taka sytuacja, towarzystwo ubezpieczeniowe musi o niej powiadomić osobę, której przysługuje odszkodowanie. Zawiadomienie musi zostać dostarczone na piśmie. Dodatkowo ubezpieczyciela ma obowiązek poinformować z jakich przyczyn odszkodowanie zostanie wypłacone później. Musi też podać termin, w którym planuje sprawę odszkodowania zakończyć. Od wyjaśnienia spornych kwestii, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 14 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli w sprawie, która jest objęta ubezpieczeniem nie toczy się sprawa cywilna lub karna, odszkodowanie powinno zostać wypłacone nie później niż 90 dni od zgłoszenia szkody.

Wypłata odszkodowania z polisy OC

Są sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe z pewnością nie wypłaci odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania, gdy:

  • pojazdem kierowała osoba nie mająca prawa jazdy;
  • kolizja lub wypadek zostały spowodowane przez osobę, która była pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Sytuacji, w których odszkodowanie z ubezpieczenia OC się nie należy może być więcej

Lista wyłączeń jest zawsze zapisana w punkcie umowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Osoba, która kupuje polisę od odpowiedzialności cywilnej powinna z nimi się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z ustawą maksymalny okres oczekiwania na odszkodowanie to 90 dni. Gdy sprawa nie budzi żadnych wątpliwości, poszkodowani otrzymują odszkodowanie najpóźniej po 30 dniach.