Elementy, na które trzeba zwrócić uwagę kupując polisę autocasco

Porady

Kierowcy nie mają obowiązku kupowania polisy autocasco. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, żadne przepisy nie zobowiązują do jego posiadania. Ubezpieczenie to może mieć bardzo różny zakres. Są pewne jego elementy, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

Jak już wspomnieliśmy, zakres ubezpieczenia AC może być bardzo różny. W zależności od tego towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić odszkodowanie nie tylko w przypadku, gdy samochód zostanie skradziony, ale także na wypadek jego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykupując polisę autocasco trzeba zwrócić szczególną uwagę między innymi na takie elementy jak udział własny i franszyza integralna.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu autocasco?

Udział własny

Nazywany jest także franszyzą redukcyjną. Wprowadzenie udziału własnego do umowy ubezpieczenia oznacza, że część ryzyka ponosi właściciel samochodu. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają możliwość dobrowolnego udziału własnego. Decydując się na rezygnację z udziału własnego trzeba jednak pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe podniesie wysokość składki. Są jednak sytuacje, w których udział własny jest stosowany. Są to przypadki:

  • kradzieży samochodu z niestrzeżonego miejsca;
  • wypłaty odszkodowania za kolejną szkodę, która miała miejsce w tym samym okresie obowiązywania polisy;
  • młodego wieku właściciela auta;
  • kradzieży samochodu na terenie Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Rosji.

Franszyza integralna

Mianem tym jest określana minimalny zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, za który odszkodowanie nie przysługuje. Limit minimalnej wysokości odszkodowania chroni przede wszystkim interesy towarzystwa ubezpieczeniowego. W pewnym stopniu jest to także z korzyścią dla posiadacza polisy. W przypadku minimalnej szkody dzięki franszyzie integralnej zachowa on prawo do zniżki za bezszkodową jazdę. Warto jednak pamiętać, że korzystna jest tylko ta polisa AC, w której wartość franszyzy integralnej została ustalona na niskim poziomie. Im stawka franszyzy jest niższa, tym dla posiadacza polisy jest lepiej.