Dlaczego przed wyjazdem za granicę warto wykupić ubezpieczenie zdrowotnego?

Porady

Wyjeżdżając na zagraniczne wczasy warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego. Nawet, gdy zabierzemy ze sobą kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, może okazać się ona niewystarczająca.

 Prawa z kartą EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do leczenia w krajach Unii Europejskiej oraz na terenie Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W ramach karty można jednak korzystać z opieki medycznej na takich samych prawach, jak ubezpieczeni obywatele danego kraju. A nie we wszystkich krajach opieka ta wygląda tak samo jak w Polsce. Za niektóre usługi należy więc zapłacić. Na przykład  we Włoszech i Francji dopłaca się do wizyty u lekarza, w Austrii i Niemczech do pobytu w szpitalu, (w Austrii także do leków na receptę). Karta EKUZ nie gwarantuje pokrycia kosztów ratownictwa w górach i pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski.

Dlaczego przed wyjazdem za granicę warto wykupić ubezpieczenie zdrowotnego?

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne za granicę powinna zapewniać zwrot kosztów leczenia, gwarantować nie tylko pokrycie kosztów transportu medycznego na terenie danego kraju, ale także zrekompensować koszty ewentualnego powrotu do Polski karetką. Dodatkowo powinno ono pokryć koszt niezbędnych leków, badań diagnostycznych, zabiegów i operacji. Powinni także gwarantować pokrycie kosztów związanych z hospitalizacją. Dlatego też kupując polisę zdrowotną na wyjazd za granicę trzeba bardzo mocno zastanowić się na sumą ubezpieczenia. Zbyt niska może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. Minimalna suma ubezpieczenia w przypadku krótkiego wyjazdu do krajów sąsiednich to 10 tysięcy euro. W przypadku dłuższych wyjazdów do krajów położonych dalej od Polski, w których opieka medyczna jest droższa, minimalna suma ubezpieczenia to 25 tysięcy euro.

Osoby, które wyjeżdżają na wczasy z biurem podróży mają zapewnione ubezpieczenie grupowe. Często jednak opiewa ono na niską sumę, może w wielu sytuacjach nie wystarczyć. Dlatego warto dokupić dodatkową polisę lub dopłacić do tej oferowanej przez biuro podróży.