Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym: co to jest?

Porady

Wśród rodzajów ubezpieczeń na życie wyróżnić można także polisy z funduszem kapitałowym. Ubezpieczenie te należą do bardzo popularnych. Na czym polega to rozwiązanie?

W przypadku ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym składka zostaje podzielona przez ubezpieczyciela na dwie części: jedna zostanie przekazana na zapewnienie ochrony osobie ubezpieczonej, druga jest inwestowana w fundusze.

Możliwość inwestowania

To osoba, która zdecydowała się wykupić ubezpieczenia na życie decyduje o tym w jaki fundusz jej pieniądze zostaną zainwestowane. Do tego istnieje możliwość utworzenie subkonta, na które podczas trwania umowy można dopłacać dodatkowe środki finansowe. To z jednej strony sposób na oszczędzanie, z drugiej okazja do zwiększenia wartości polisy.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym: co to jest?

Funkcja ochronna

W przypadku ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym oczywiście nie może zabraknąć opcji ochronnej. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, klienci mogą dokupić do polisy z funduszem kapitałowym dodatkowe opcje, które zwiększą zakres ochrony. Taką dodatkową opcją może być na przykład ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji.

Zabezpieczenie przyszłości

Wybierając polisą z funduszem kapitałowym można zabezpieczyć nie tylko swoją przyszłość, ale także dzieci czy współmałżonka. W razie śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone (trzeba je wskazać już w chwili podpisywania umowy. Można wskazać jedną lub kilka osób) otrzymają świadczenia wypłacone przez ubezpieczyciela. Ale ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym daje możliwość oszczędzania także na czas, gdy osoba ubezpieczona przejdzie na emeryturę.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym opłaca się wykupić na długi czas. Najczęściej więc umowy z podpisywane na okres nie krótszy niż 10 lat. Suma ubezpieczenia jest wybierana indywidualnie przez ubezpieczającego się. Składkę można zapłacić jednorazowo, można ją też płacić co miesiąc, raz na kwartał, co pół roku lub raz w roku. Jest ona  z reguły wyższa niż w przypadku polisy na życie, która ma tylko charakter ochronny.