O ubezpieczeniach dla kierowców

Porady

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które działają na terenie Polski mają w ofercie różne polisy. Do tych, które kupuje bardzo wielu klientów należą ubezpieczenia przeznaczone dla właścicieli samochodów osobowych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Każdy właściciel samochodu natychmiast po jego zarejestrowaniu na terenie Polski powinien odwiedzić agenta jednego z towarzystw ubezpieczeniowych w celu wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej. Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym zawiera się na okres jednego roku. Po upływie trzeba wykupić nową polisę. Ubezpieczenie można kontynuować u tego samego ubezpieczyciela, można go również zmienić. Na cenę polisy OC dla właścicieli samochodów osobowych wpływa wiele czynników. Warto jednak wiedzieć, że nie ważne ile zapłacimy za polisę i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym ją kupimy: zakres ochrony będzie taki sam. Kierowcy, którzy w okresie ubezpieczenia nie spowodowali żadnej kolizji, a więc mieli bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, mogą liczyć na zniżkę składki. Z reguły za rok bezszkodowej jazdy ubezpieczyciel obniża podstawową składkę o 10 procent. Pamiętajmy jednak, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może stosować własne zasady przyznawania zniżek. Możliwe jest również podniesie wysokości składki.

O ubezpieczeniach dla kierowców

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, właściciele samochodów osobowych nie muszą go kupować. Jest jednak wiele sytuacji, gdy polisa NNW może bardzo się przydać. W razie utraty zdrowia lub życia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie, które przynajmniej w części rekompensuje poniesioną szkodę. W ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ochroną zostały objęte nie tylko urazy odniesione w czasie ruchu samochodu, ale także podczas wsiadania, wysiadania, także w czasie postoju. Ochroną ubezpieczyciela objęty jest kierowca i pasażerowie.

Autocasco

Kolejne nieobowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów. Ochrona obejmuje między innymi uszkodzenie samochodu i jego kradzież.