Jakie wartości mierzą manometry?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Porady

Ubezpieczenia na życie kupują osoby w bardzo różnych wieku, wykonujące bardzo różne zawody i o różnej sytuacji rodzinnej. Jakie rodzaje ubezpieczeń na życie dostępne są w większości towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce?

Terminowe ubezpieczenia na życie

To polisy w przypadku, których świadczenie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe tylko w przypadku, gdy osoba ubezpieczona umrze. Wybierając takie ubezpieczenie przy podpisywaniu umowy trzeba wskazać osobę uposażoną. To jej zostaną przekazane pieniądze. Umowa pomiędzy ubezpieczycielem o osobą kupującą polisę jest zawiera na ściśle określony czas. Na terminowe ubezpieczenia na życie najczęściej decydują się osoby, które zaciągają kredyt w banku. Bardzo często nie jest to jednak ich dobrowolna decyzja, ale wymóg banku, który żąda takiej formy zabezpieczenia długu. Terminowego ubezpieczenie na życie nie mogą kupić osoby, które mają więcej niż siedemdziesiąt lat. Taka górna granica wieku obowiązuje we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Bezterminowe ubezpieczenia na życie

Umowę z zakładem ubezpieczeń zawiera się bezterminowo. Bezterminowe ubezpieczenie na życie dedykowane jest dla osób, które nie przekroczyły siedemdziesięciu pięciu lat. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych limit wieku jest niższy; wynosi sześćdziesiąt pięć lat. Bezterminowe polisy na życie są droższe od terminowych. Warto wiedzieć, że w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca część wpłaconych składek. Jest to tak zwana wartość wykupu. Wśród bezterminowych ubezpieczeń na życie wyróżnić można ubezpieczenia typowo ochronne oraz uniwersalne. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych od osób, które osiągną pewien wiek nie pobiera żadnych składek. Mimo to polisa nadal jest ważna. Wśród uniwersalnych ubezpieczeń na życie znajdują się polisy o charakterze nie tylko ochronnym, ale także inwestycyjnym. W tym przypadku część składki jest inwestowana, a część przekazywana na ochronę zdrowia i życia.