Jak wykorzystać turystyczny potencjał Świeradowa Zdroju?

Polisa na życie: kogo wybrać na osobę uposażoną?

Porady

Osoby, które kupują ubezpieczenie na życie zobowiązane są do wskazania osoby uposażonej. W ten sposób określa się osobą, której w przypadku śmierci właściciela polisy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należne świadczenie. W przypadku braku osoby uposażonej, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, co może skomplikować wypłatę świadczenia. Kto może zostać osobą uposażoną?

Wykupując polisę na życie, na osobę uposażoną można wskazać dowolną osobę

Pamiętajmy przy tym, że nie będzie ona stroną umowy. Polisa nie będzie chroniła jej zdrowia i życia. Jest to jedynie osoba trzecia, której zostanie przekazane świadczenie po śmierci ubezpieczonego.

Najczęściej na osobę uposażoną wyznaczane są osoby z kręgu najbliższej rodziny. Bardzo często jest to małżonek. Ale na osobę uposażoną można wskazać dziecko, dalszego krewnego, przyjaciela, nawet dowolnie wybraną instytucję. Warto jednak wiedzieć, że taki krok może oznaczać pewne problemy z wypłatą świadczenia.

Polisa na życie: kogo wybrać na osobę uposażoną?

Podczas trwania umowy ubezpieczenia osobę uposażoną można zmienić

Można to robić wielokrotnie. Bardzo często z taką sytuacją można spotkać się w przypadku małżeństw, które zdecydowały się na rozwód. Była żona lub mąż z kręgu osób uposażonych wykreślają swojego byłego współmałżonka.

Wskazując osobę uposażoną konieczne jest podanie podstawowych danych osobowych tej osoby. Są to:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • stopień pokrewieństwa lub jego brak.

Na osobę uposażoną można wskazać więcej niż jedną osobę. W tym jednak przypadku osoba kupująca polisę powinna określić w procentach jaki będzie udział poszczególnych osób w wypłacie należnego świadczenia. W przypadku, gdy ubezpieczony nie określi udziału w świadczeniu, zostanie ono wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w równej wysokości. Warto wiedzieć, że są to procedury, które wynikają z przepisów prawnych o ubezpieczeniach i przeprowadzenie postępowania spadkowego niczego w wysokości udziałów przypadających na poszczególne osoby uposażone nie zmieni.