Wyjazdy językowe - nauka i zabawa w najlepszej formie!

Co wpływa na cenę polisy na życie?

Porady

W chwili obecnej w Polsce działa duża liczba towarzystw ubezpieczeniowych. W każdym z nich dostępne są różne rodzaje polis. Dużą popularnością cieszą się między innymi ubezpieczenia na życie.  Różnią się one między sobą między innymi ceną. Co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie?

 Wiek i płeć

 Aż do roku 2011 młode osoby, które zdecydowały się na kupienie polisy na życie płaciły mniej niż osoby w starszym wieku. Także dla kobiet ceny polis na życie były tańsze. Składki zostały jednak zrównane na mocy orzeczenia wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Kobiety i mężczyźni płacą więc obecnie za polisę na życie tyle samo. Wciąż jednak towarzystwa ubezpieczeniowe mogą naliczać niższe składki osobom, które kupują ubezpieczenie na życie przed ukończeniem 30. roku życia. Takie postępowanie wynika z analizy danych statystycznych; zgodnie z nimi osoby młode rzadziej chorują na poważne schorzenia, rzadziej też umierają.

Co wpływa na cenę polisy na życie?

 Zdrowie

Stan zdrowia danej osoby decyduje nie tylko o tym jak składkę zapłaci. Towarzystwo ubezpieczeniowe osobom chorym mogą w ogóle odmówić sprzedaży ubezpieczenia na życie. Wynika to z troski o ich własne interesy. Raczej nie decydują się na ubezpieczanie osób, które chorują na schorzenia z wysokim ryzykiem śmierci. Bardzo duże trudności z wykupieniem polisy na życie mogą mieć na przykład osoby chore na raka. W przypadku tych osób, które przebyły chorobę nowotworową, towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze podejmują indywidualną decyzję. Jest ona podejmowana dopiero po przedstawieniu przez te osoby dokumentów o aktualnym stanie zdrowia.

 Czas obowiązywania polisy

W przypadku polis terminowych umowę ubezpieczenia zawiera się z reguły na okres pięciu lat. Takie ubezpieczenie jest tańsze od polisy dożywotniej. Terminowe polisy na życie są więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą za polisę płacić zbyt dużych kwot.

Polisa na życie zabezpieczenia nie tylko osobę ubezpieczoną, ale także najbliższe jej osoby. To jednak z przyczyn rosnącej popularności ubezpieczeń na życie w naszym kraju.