Ubezpieczenie NNW dla kierowców

Porady

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bardzo różne rodzaje polis. Wśród polis, które mogą wykupić między innymi kierowcy jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie, które jest nieobowiązkowe. Nie znaczy to jednak, że nie ma sensu go kupować.

Rolą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest ochrona zdrowia i zdrowia

Za w sumie niewielką składkę w razie doznania uszczerbku na zdrowiu towarzystwo ubezpieczeniowego wypłaca odszkodowanie, które przynajmniej w części zrekompensuje skutki urazu. Świadczenie jest wypłacane także w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Zabezpiecza więc również osoby najbliższe.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych, które mogą kupić właściciele pojazdów chroni życie nie tylko kierowcy. W przypadku polisy, którą kupi kierowca samochodu osobowego, ochroną ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego objęci są także pasażerowie. Im także w chwili doznania uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Kierowca i pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie nie tylko w sytuacji, gdy ich zostaną poszkodowani w wypadku podczas jazdy samochodem.

Ubezpieczenie NNW dla kierowców

Polisa chroni także przed skutkami wypadku doznanego podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, podczas postoju, naprawiania samochodu na trasie przejazdu, ładowania bagaży

Osoby, które kupują ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powinny wiedzieć, że kwotę odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza procentowo od sumy ubezpieczenia. Dlatego powinny dobrze zastanowić się na jaką sumę chcą się ubezpieczyć. Niska suma ubezpieczenia oznacza niższą składkę, ale ewentualne odszkodowanie także będzie niskie. Każdy posiadacz polisy NNW powinien dokładnie przeczytać punkt umowy zwany Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Są w nim opisane także zwane wyłączenia czyli sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania. Wszyscy praktycznie ubezpieczyciele na liście wyłączeń umieszczają zdarzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających.