Ubezpieczenie na życie w przypadku niepełnosprawności

Porady

Polacy coraz chętniej kupują ubezpieczenia na życie. W związku z rosnącą popularnością polis na życie towarzystwa ubezpieczeniowe rozbudowują ich ofertę. Jak towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do sprzedaży polis na życie osobom niepełnosprawnym?

Osoby niepełnosprawne nie mają żadnych problemów z wykupieniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku polisy na życie sprawa nie wygląda już tak różowo. Na osoby niepełnosprawne czeka wiele trudności.

Ocena ponoszonego ryzyka

W sprzedaży polis na życie istotną kwestią jest ocena ryzyka ponoszonego przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jest ono dokonywane na podstawie ankiety medycznej, który musi wypełnić każda osoba, które chce wykupić indywidualną polisę na życie. Podobnie jest w przypadku sprzedaży polisy na życie osobom niepełnosprawnym. Jest jednak jedna różnica. W ankiecie osoby niepełnosprawne muszą udzielić także pytań na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Towarzystwa ubezpieczeniowe interesują się także tym czy niepełnosprawność jest wrodzona, czy  nabyta. Mniej chętnie sprzedają polisy na życie osobom niepełnosprawnym od urodzenia. Jeśli nawet zdecydują się ją sprzedać, to z reguły podnoszą wysokość składki. Sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia sprzedaży polisy na życie osobie, które jest niepełnosprawna od urodzenia.

Ubezpieczenie na życie w przypadku niepełnosprawności

Sprzedaż polisy na życie osobie upośledzonej umysłowo

Bardzo często osoby upośledzone umysłowo są ubezwłasnowolnione. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może takiej osobie sprzedać żadnej polisy, a więc także na życie. W ich imieniu umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć osoby, które są ich opiekunami prawnymi. Z chwilą śmierci opiekuna prawnego polisa na życie traci ważność.

Osoby niepełnosprawne mogą wykupić polisę na życie, chociaż nie jest to proste. Szczególne trudności napotkają osoby niepełnosprawne od urodzenia. Jak do tej pory nie ma w naszym kraju towarzystwa ubezpieczeniowego, które przygotowałoby specjalną ofertę polis na życie dla osób niepełnosprawnych.