Polisa na życie: kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania?

Porady

Wykupując polisę na życie jesteśmy pewni, że w razie naszej śmierci bliscy otrzymają świadczenie, które pomoże im przetrwać trudny czas. Okazuje się jednak, że jest mnóstwo sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty świadczenia. Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania?

Nieprawdziwe informacje

Przed sprzedażą polisy towarzystwo ubezpieczeniowe oceniają ryzyko, które poniosą sprzedając polisę danemu klientowi. Osoba, które chce wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie musi wypełnić ankietę medyczną. Padają w niej pytania o aktualne i przebyte choroby, wykonywany zawód, uprawiane sporty. Zatajenie lub podanie nieprawdziwej informacji w ankiecie medycznej wcześniej czy później wychodzi na jaw. Gdy już po śmierci osoby ubezpieczonej okaże się, że kłamała ona wypełniając ankietę medyczną, bliscy nie otrzymają świadczenia. Gdy informacje te wyjdą na jaw wcześniej, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo wypowiedzieć umowę.

Śmierć na skutek działań wojennych lub aktów terroru

Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań, gdy kalectwo lub śmierć osoby ubezpieczonej była skutkiem działań wojennych, aktów terroru, udziału w demonstracjach, rozruchach czy zamieszkach.

Polisa na życie: kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania?

Samobójstwo

Zgodnie z artykułem 833 Kodeksu cywilnego w przypadku śmierci samobójczej, która nastąpiła w ciągu dwóch lat od wykupienia polisy na życie, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.

Zachowania ryzykowne

W przypadku uprawiania pewnych sportów, może okazać się, że wypłata odszkodowania w przypadku kalectwa lub śmierci podczas ich uprawiania nie jest możliwa. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe za ryzykowne zachowanie uważają nawet pływanie.

Przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Lista sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jest o wiele dłuższa. Wszystkie te sytuacje warto znać wcześniej, niektórych z nich można bowiem uniknąć, aby nie narażać się na utratę odszkodowania.