Jakie ubezpieczenie na życie wybrać: indywidualne czy grupowe?

Porady

Ubezpieczenia na życie to produkty dostępne w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Występują w różnych konfiguracjach, ale najprościej można je podzielić na 2 podstawowe rodzaje: indywidualne i grupowe. Jakie są cechy każdego z nich? Która opcja jest bardziej korzystna?

Jaki jest zakres ochrony?

Różnice między indywidualnymi ubezpieczeniami na życie a grupowymi polegają między innymi na zakresie ochrony. Indywidualna polisa na życie zapewnia ochronę tylko osobie ubezpieczonej. Może on otrzymać odszkodowanie na wypadek:

  • wypadku, którego skutkiem jest poważny uszczerbek na zdrowiu;
  • ciężkiej choroby;
  • leczenia szpitalnego;
  • utraty pracy.

Bliscy otrzymają świadczenie tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

W przypadku grupowego ubezpieczenia na życie ochrona rozciągnięta jest także na członków najbliższej rodziny ubezpieczonego. Ochroną objęty jest nie tylko współmałżonek, ale także dzieci. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie współmałżonkowi, gdy zginie on w wypadku. Także w przypadku, gdy rodzice poniosą śmierć, dzieci mają prawo do otrzymania świadczenia. Świadczenie jest wypłacane także w przypadku choroby dziecka. Świadczenie może zostać wypłacone także po śmierci rodziców/teściów.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać: indywidualne czy grupowe?

Indywidualny kształt polisy

W przypadku indywidualnej polisy na życie, osoba ubezpieczająca się ma możliwość dostosowania zakresu ochrony do własnych potrzeb. Takiej możliwości nie ma w przypadku ubezpieczenia grupowego. Także suma ubezpieczenia może zostać wybrana przez osobę ubezpieczoną. W przypadku ubezpieczenia grupowego jest ona z góry ustalona przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Podobnie jak czas trwania umowy. Ale w przypadku ubezpieczenia grupowego nie ma konieczności wypełniania ankiety medycznej. Dzięki temu mogą wykupić je także osoby w niezbyt dobrym stanie zdrowia.

Zarówno grupowe jak i indywidualne ubezpieczenia na życie mają szereg zalet, ale mają także wady. Za wadę ubezpieczenia grupowego można uznać to, iż nie ma możliwości dopasowania zakresu ochrony do swoich oczekiwań i potrzeb.