Dlaczego warto inwestować w solary?

Składka ubezpieczeniowa i ocena ryzyka

Porady

Z polisą na życie wiążą się pewne obowiązki osoby ubezpieczonej. Najważniejszy z nich to opłacanie składek. Wysokość składki ustalana jest indywidualnie, zależy ona on wielu czynników. Większość towarzystw ubezpieczeniowych przy ustalaniu wysokości składki jest bardzo zgodna, bierze pod uwagę te identyczne kryteria.

Stan zdrowia osoby ubezpieczającej się

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego stan zdrowia osoby wykupującej polisę na życie jest niezwykle ważny, gdyż w bardzo dużym stopniu wpływa na ponoszone przez nie ryzyko. Dlatego też osoby wykupujące polisę na życie zobowiązane są do wypełnienia ankiety medycznej. Zakres pytań u poszczególnych ubezpieczycieli może być bardzo różny, są jednak i takie, które zadawane są przez każdego z nich. Do pytań, które padną w ankiecie medycznej niezależnie od tego jakie towarzystwo ubezpieczeniowe zostały wybrane należą:

  • przebyte choroby;
  • leczenie szpitalne;
  • przyjmowane leki;
  • palenie papierosów (ilość wypalanych sztuk dziennie:
  • picie alkoholu (należy podać rodzaj i ilość);
  • wzrost i wagę ciała.

Wypełniając ankietę medyczną nie można kłamać. W razie ujawnienia kłamstwa towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Może także wypowiedzieć umowę.

Dane statystyczne

Ustalając wysokość składki towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się także tablicami wymieralności. To dane statystyczne, które dają możliwość oceny ryzyka zgonu danej osoby. Najważniejszym kryterium jest tutaj wiek osoby wykupującej polisę na życie. Dodatkowo uwzględniany jest także:

  • płeć ubezpieczającego się;
  • wykonywany zawód;
  • rodzaj uprawianego sportu.

W przypadku osób wykonujących zawód wysokiego ryzyka oraz osób, które uprawiają sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne, towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na podwyższenie wysokości składki.

Składka ubezpieczeniowa i ocena ryzyka

Suma ubezpieczenia

Wysoka suma ubezpieczenia to możliwość uzyskania wyższego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ale wpływa ona także na wysokość opłacanej składki. Wysokość składki zależy także od zakresu ochrony.