Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na życie?

Porady

Ustalając składkę dla danego klienta towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę bardzo różne czynniki. Dlatego polisa o takim samym zakresie ochrona kupiona przez dwie osoby może znacząco różnić się ceną. Jakie elementy są brane pod uwagę?

Kondycja zdrowotna

To jeden z najważniejszych czynników wpływających na cenę polisy na życie. To dlatego osoby zainteresowane ubezpieczeniem na życie muszą wcześniej wypełnić ankietę medyczną. Osoby, które są zagrożone ryzykiem zachowania na cukrzycę, które mają problemy z układem sercowo-naczyniowym zapłacą za polisę drożej.

Wiek i płeć

Ustalając wysokość składki towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę między innymi płeć i wiek osoby ubezpieczającej się. Zgodnie z danymi statystycznymi kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Dlatego z reguły panie płacą niższe składki. Niższą składkę zapłacą także te osoby, które są w młodym wieku. Kondycja zdrowotna osób młodych jest lepsza niż tych w wieku dojrzałym i seniorów. Zaleca się więc, aby polisę na życie kupować jak najwcześniej.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na życie?

Wykonywany zawód

Wykonywanie pewnych zawodów zwiększa ryzyko odniesienia urazu czy nawet śmierci. Stąd też w przypadku osób, które wykonują między innymi zawód strażaka, pilota, ratownika medycznego, są pracownikami przemysłu ciężkiego zapłacą wyższą składkę niż osoby, które pracują na przykład jako urzędnik albo bibliotekarz.

Suma ubezpieczenia

To kolejny element, który wpływa na cenę polisy na życie. Suma ubezpieczenia zawsze jest wybierana indywidualnie przez ubezpieczającego się. Warto jednak pamiętać, że umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym zawiera się na kilka przynajmniej lat. Dlatego ustalając sumę ubezpieczenia trzeba wziąć pod uwagę to, że zmianie może ulec sytuacja finansowa. Jeśli ulegnie ona pogorszeniu, może zabraknąć w domowym budżecie środków na zapłacenie wysokiej składki. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że niska suma ubezpieczenia oznacza niższe składki, ale też otrzymane świadczenie od towarzystwa ubezpieczeniowego nie będzie wysokie.