Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życie?

Porady

Kwestie umów zawieranych z towarzystwem ubezpieczeniowym regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. To właśnie te przepisy mówią, że pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym o osobą, która ubezpiecza się zawiązany zostaje stosunek cywilny. Obowiązuje on tylko przez ściśle określony czas. W tym czasie obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest wywiązywanie się z zapisów umowy. Jakie są sytuacje, w których obowiązki ubezpieczyciela zawarte w umowie tracą ważność? Jakie prawa ma osoba, która wykupiła polisę?

Wygaśnięcie czasu trwania umowy

Nie ma żadnych wątpliwości, że w przypadku umów zawartych na czas określony, gdy dobiega on końca zapisy umowy przestają obowiązywać. Warto jednak wiedzieć, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych wprowadza do umów klauzulę prolongacyjną. Oznacza to, że nawet gdy mija czas, na który umowa została podpisana, obowiązuje ona nadal: jest przedłużana automatycznie. Przedłużenie umowy następuje na czas nieograniczony. Automatyczne przedłużenie umowy nie zawsze jest z korzyścią dla osoby ubezpieczonej.

Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życie?

Umowa może zostać anulowana

Każda osoba, która wykupi ubezpieczenie na życie ma trzydzieści dni na zastanowienie się czy rzeczywiście potrzebuje polisy. W ciągu tego czasu ma prawo do anulowania podpisanej już umowy. Ale uwaga! Za okres obowiązywania umowy, trzeba zapłacić składki: nawet, gdy obowiązywała ona tylko przez jeden dzień.

Umowę można wypowiedzieć

Każdy, kto wykupi polisę ubezpieczeniową może umowę wypowiedzieć w dowolnym czasie jej obowiązywania. Wypowiedzenie umowy nie jest tym samym co jej anulowanie. Ale pamiętajmy, że towarzystwo ubezpieczeniowe może nałożyć karę. Najczęściej osoby, które zdecydowały się na wypowiedzenie umowy musiały opłacić z góry wszystkie składki. Dlatego też przed podpisaniem umowy warto sprawdzić czy towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia jej wypowiedzenie. Gdy takiego zapisu nie ma, warto wynegocjować jego zamieszczenie. Dla osoby ubezpieczonej taki zapis jest bowiem korzystny. Zasady wypowiadania umowy powinny zostać określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.