Nowe usługi z zakresu medycyny: telemedycyna

Porady

Na rynku usług medycznych już od pewnego czasu dostępne są usługi z zakresu telemedycyny. Dzięki niej pacjenci mogą na odległość skonsultować wyniki przeprowadzonych badań, a nawet poprosić o wypisanie recepty.

 Jak rodziła się telemedycyna?

Pierwszymi osobami, których stan zdrowia monitorowano na odległość byli astronauci. Początki telemedycyny rozpoczęły się więc wraz z pierwszymi wyprawami w kosmos. Kiedy internet stał się dostępny praktycznie w każdym zakątku świata, telemedycyna zaczęła stawać się coraz bardziej popularna. Zaczęto ją wykorzystywać do przeprowadzania konsultacji i stawiania wstępnej diagnozy nie tylko u astronautów, ale także u zwykłych osób. Telemedycyna jest bardzo mocno rozwinięta w Stanach Zjednoczonych, w Polsce dopiero stawiane są pierwsze kroki.

Nowe usługi z zakresu medycyny: telemedycyna

 Gdzie usługa ta jest dostępna?

 Telemedycyna to usługa, która w Polsce świadczona jest jak na razie przede wszystkim przez prywatne placówki medyczne. Konsultacje i porady udzielane są przez lekarzy różnych specjalności, są więc merytoryczne i wiarygodne. Usługi medyczne na odległość świadczone są dzięki nowoczesnym technologiom, najczęściej jest to internet.

 Jakie jest zakres usług?

Telemedycyna kieruje swoje usługi przede wszystkim do osób z utrudnionym dostępem do placówek medycznych. Bardzo często z tej usługi decydują się korzystać osoby starsze, którym trudno jest samodzielnie dotrzeć do lekarza, a nie mogą liczyć na pomoc osób trzecich. Dzięki telemedycynie stan ich zdrowia może być monitorowany na odległość. Formy w jakich świadczone są usługi z zakresu telemedycyny mogą być bardzo różne. Pacjent może skorzystać z wideokonferencji, która umożliwi mu opisanie dokuczających mu objawów. Może również przesłać do lekarza wyniki badania EKG czy USG. Usługa skierowana jest nie tylko do chorych. Jest dostępne również dla tych osób, które chcą jedynie skonsultować się na temat dokuczających im objawów. Z lekarzem specjalistą można konsultować się również telefonicznie lub wysyłając e-maila. Wybór zawsze należy do pacjenta.