Zalety pracy na odległość

Porady

Praca na odległość ma wiele zalet. Czas jej wykonywania jest bardzo wygodny. Jest to jednak praca, która od osoby ją wykonującej wymaga wiele samodyscypliny.

Zgodnie z kodeksem pracy

Telepraca to rodzaj umowy, który jest dopuszczony przez kodeks pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, o telepracy można mówić tylko wtedy, jeżeli zawieramy umowę o pracę, którą będziemy wykonywać z dala od siedziby firmy i przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Pracodawca może zaproponować taką formę pracy w momencie zawierania umowy z pracownikiem. Może też zaproponować ją już w trakcie zatrudnienia. Inicjatorem zmiany może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeżeli to pracowniki zgłasza taki postulat, to w miarę możliwości pracodawca powinien wyrazić na to zgodę. W przypadku, gdy jest to inicjatywa pracodawcy, pracownik nie musi jej zaakceptować. W przypadku odmowy, pracownik nie może zostać zwolniony z pracy.

Zalety pracy na odległość

Obowiązki, które ciążą na pracodawcy

Pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem zasady wykonywania pracy zdalnej, ustalić czas pracy (może na przykład ustalić, że w określonych godzinach pracownik powinien być dyspozycyjny), formę i terminy kontroli oraz sposób komunikowania się. Obowiązkiem pracodawcy jest też dostarczenie pracownikowi sprzętu, który jest niezbędny do wykonywania pracy. Ma też obowiązek pokrywania kosztów jego instalacji, eksploatacji i serwisowania. W przypadku, gdy pracowniki wykorzystuje do pracy prywatny komputer czy laptop, pracodawca zobowiązany jest do wypłacania ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokość powinna zostać określona w umowie.

Czy to się opłaca?

Praca przez Internet ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to wygodny, mniej stresujący (nie ma ciągłego dozoru szefa) czas wykonywania pracy. Plusem jest też to, że można pracować dla pracodawcy w innym regionie kraju. Jest to szczególnie korzystne dla tych osób, które mieszkają w okolicy, w której jest brak pracy.

Praca przez Internet wykonywana jest między innymi w konsultingu, usługach księgowo-finansowych.