Jakie wartości mierzą manometry?

Jakie wartości mierzą manometry?

Informacje

Ciśnienie należy do tych wielkości fizycznych, które są mierzone wyjątkowo często. Urządzeń, którymi można mierzyć ciśnienie jest mnóstwo. Są wśród nich między innymi manometry.

Jakie pomiary można wykonać?

Bardzo często do pomiarów ciśnienia wykorzystywane są barometry. Pomiędzy barometrami a manometrami jest jednak zasadnicza różnica. Te pierwsze przyrządy pomiarowe umożliwiają jedynie pomiar ciśnienia atmosferycznego. Z kolei manometry to przyrządy pomiarowe, które umożliwiają pomiar ciśnienia w cieczach i gazach. Manometry należą więc do urządzeń pomiarowych, z których w dużej mierze korzysta przemysł.

Jakie są rodzaje manometrów?

W chwili obecnej wyróżnić można kilka rodzajów manometrów. Wśród nich wyróżnić można manometry sprężynowe. Rurki Bourdona to jeden z typów manometrów sprężynowych. W zależności od tego pod jakim kątem rurki Bourdona zostaną wygięte, można dokonać pomiaru ciśnienia w bardzo zróżnicowanym zakresie. Rurki, które mogą wyginać się pod kątem 250 stopni, możliwe jest dokonanie pomiarów ciśnienia o wartości do 60 barów. Gdy wartość ciśnienia jest wyższa, na rurki Boudrona zakłada się spiralne cewki. Manometry, które oparte zostały na rurkach Bourdona dostępne są w kilku rodzajach. Wyróżnia się wśród nich bardzo precyzyjne manometry kontrolne. Na rurkach Boudrona oparte zostały manometry, które odporne są na wstrząsy. W tych manometrach w środku rurek znajduje się gliceryna. Także dźwigniowe urządzenia stykowe są manometrami, których konstrukcja została oparta na rurkach Boudrona. Inne rodzaje manometrów to: manometry membranowe (zwane także przeponowymi), puszkowe, różnicowe.

Zastosowanie manometrów

Pomiarów ciśnienia dokonuje się w wielu dziedzinach przemysłu. Manometry to urządzenia, z których na co dzień korzystają pracownicy elektrociepłowni, zakładów ciepłowniczych i gazowni. Są urządzeniami niezbędnymi w zakładach wodno-kanalizacyjnych, w przemyśle spożywczym i rolnym. Manometry są elementami wchodzącymi w skład urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych.

Dodaj komentarz